TAXİTCARD PUAN KAZANMA VE HARCAMA KOŞULLARI

Üye’nin, Taxitcard Programı’ndan faydalanması ve kazandığı puanları kullanabilmesi için Taxitcard Veri İşleme Rıza ile Ticari Elektronik İleti Onay Metni’ne onay vermesi ve cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 444362 Gencallar Müşteri Hizmetleri’ne bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Program’ın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Taxitcard Programı sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Taxitcard Programı’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu Gencallar Müşteri Hizmetleri’ne bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.

  1. Gencallar, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Taxitcard Programı şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Taxitcard Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Taxitcard Programı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.
  2. Gencallar veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar halinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Gencallar tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Gencallar’a bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Gencallar’ın defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Gencallar tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Taxitcard Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini, tüzel kişilerin de Gencallar kararı ile Program’a dahil edilebileceğini kabul eder.

YENİ MÜŞTERİ :

İlk defa Taxitcard üyesi olanlara ilk alışverişinin %10 kadar PUAN, alışverişin yapıldığı 8. gün üyenin hesabına yükleyecektir.

Üye, yüklemeden sonra ikinci alışverişten itibaren puanlarını dilediği zaman kullanabilecektir.

Outlet ve aksesuar reyonlarında yapılan alışverişler puan kazandırmaz, kazanılan puanlar da bu reyon/ürünlerde geçerli değildir.

1,00 TL=1 Puan’dır.

Puanların, kullanım süresi yüklemeden itibaren 30 gün olup sürenin sonunca puanlar silinir. Gencallar, bu süreyi uzatabilir ve Puanların TL karşılığında güncelleme yapabilir.

ARKADAŞINLA GEL!

Üye, Taxitcard üyesi olmayan 3. kişiyi Gencallar’a getirerek, Taxitcard sahibi olmasını sağlarsa 25,00 TL Puan kazanacaktır.

PUAN, YENİ ÜYE’nin ilk alışverişini yaptığı 8. gün üyenin hesabına yükleyecektir.

Üye, yüklemeden sonra puanlarını dilediği zaman kullanabilecektir.

Outlet ve aksesuar reyonlarında yapılan alışverişler puan kazandırmaz, kazanılan puanlar da bu reyon/ürünlerde geçerli değildir.

1,00 TL=1 Puan’dır.

Puanların, kullanım süresi yüklemeden itibaren 30 gün olup sürenin sonunca puanlar silinir. Gencallar, bu süreyi uzatabilir ve Puanların TL karşılığında güncelleme yapabilir.