İPTAL, İADE VE DEĞİŞİM KOŞULLARI

 

İPTAL, İADE VE DEĞİŞİM KOŞULLARI

 

GENEL:

 

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu, mesafeli satış sözleşmesini ve Taxitcard ile yapılması halinde taksitli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 

2.Alıcılar yükümlülük ve sorumlulukları bakımından, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer mevzuat düzenlemelerine tabidir.

 

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir. Ön Bilgilendirme Formunda ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde tutarı belirlenmesi koşuluyla teslimat masraflarının Satıcıya a ait olduğu kararlaştırılabilir. 

 

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak detayları mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen hal ve koşulların varlığı halinde teslimat süresi 10 gün daha uzatılabilir.

 

5.Alıcı, Taxitcard hesabı üzerinden ürün teslim alması halinde, satın alınan ürün/ürünlerin teslimi sadece kendisine gerçekleşecek olup, ancak aile bireylerine yönelik ek hesap tanımlanmış olması halinde  kendisi hariç ek hesap tanımladığı kişilere gerçekleşecektir. 

 

6.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 

7.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması, ürünü tedarik edilememesi, ürünün/ürünlerin hasarlı olduğunun anlaşılması halinde, Satıcı  öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak bu durumu Alıcıya bildirecek ve 14 gün içinde de toplam bedeli Alıcı’ya iade edecektir.

 

8.Site üzerinden yapılacak duyuru ile Alıcı’nın sipariş vereceği Ürün adetlerine kısıtlama getirilebilir. Alıcı’nın Site üzerinden yapılan duyuruda belirtilen adedin üstünde ürün satın almak istemesi halinde ürün satışı engellenebilecektir. Alıcı’nın siparişini verdikten sonra duyuruda belirtilen adedin üstünde sipariş verdiğinin tespiti halinde ise, duyuruda belirtilen adet miktarının üstündeki siparişler iptal edilebilecek ve bu halde varsa iptal edilen ürünlere ilişkin teslimat masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeler Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı, ürün sipariş kısıtlamalarını bilerek siparişini oluşturduğunu, Site üzerinden yapılan duyuruda belirtilen adedin üzerinde sipariş vermesi halinde, siparişlerinin engellenebileceği ve iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 

9.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının  ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 

10.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcıya ait olacak şekilde Satıcıya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 

11.Satıcının  öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. Tutarın Bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka’nın kendi işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcının ın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 

12.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almamakla ve gördüğü ayıpları derhal Satıcıya bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Ürünün/ürünlerin Alıcı tarafından teslim alınması hasarsız ve sağlam olduğunun kabulü anlamına gelmektedir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu Alıcıya aittir. Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kargodan kaynaklanan bir sorun görmesi halinde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcının sorumluluğuna gidilemeyecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Cayma hakkının kullanımında ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

13.Cayma hakkının kullanılması ve diğer hususlar hakkında mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu ve Taxitcard ile yapılması halinde taksitli satış sözleşmesinde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

14.Taksitle satış sürecine yönelik burada yer almayan hususlar bakımından Alıcının Site üzerinden yaptığı alışveriş esnasında onayladığı ve ürün/ürünlerin teslimi esnasında kendisine sunulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve/veya Taksitle Satış Sözleşmesi uygulama alanı bulacaktır. 

 

CAYMA HAKKI:

 

15.Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslimi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde işbu Formun 1. maddesinde belirtilen adres ve numaralar üzerinden e-posta, telefon veya kalıcı veri taşıyıcısı ile Satıcı’ya başvurması ve ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürünün zarar görmemiş ve teslim edildiği orjinal haliyle, orjinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve/veya pro

mosyonu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Ürün bedeli Alıcı’nın ödeme yaptığı Banka hesabına yatırılmak suretiyle 14 (ondört) gün içinde iade edilir. Tutarın Bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka’nın kendi işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca Alıcı, cayma hakkını, Satıcının müşteri hizmetlerine yönelteceği sözlü yöntemler veya “www.gencallar.com.tr” üzerinden yapacağı yazılı yöntemler (iletişim formu, canlı destek paneli vb.) ile kullanabilir. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

 

16.Alıcının, Sözleşme konusu Ürünü Taxitcard ile aldığı durumda; Alıcı Ürünün kendisine veya Taxitcard hesabı üzerinden ek hesap tanımlaması halinde gösterdiği adresteki kişiye teslimi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde işbu Formun 1. maddesinde belirtilen adres ve numaralar üzerinden e-posta, telefon veya kalıcı veri taşıyıcısı ile Satıcı’ya başvurması ve ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürünün zarar görmemiş ve teslim edildiği orjinal haliyle, orjinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve/veya promosyonu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Ürün bedeli Alıcı’nın ödeme yaptığı Banka hesabına yatırılmak suretiyle 7 (yedi) gün içinde iade edilir. Tutarın Bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka’nın kendi işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca Alıcı, cayma hakkını, Satıcının müşteri hizmetlerine yönelteceği sözlü yöntemler veya “www.gencallar.com.tr” üzerinden yapacağı yazılı yöntemler (iletişim formu, canlı destek paneli vb.) ile kullanabilir. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

 

17.Alıcı, satın aldığı ürünün Abiye Elbise/ Aksesuar/ Saat/Gözlük/Kozmetik/İç çamaşırı ürün gruplarından birine dahil olması halinde, ürünün değişim ve iadesini yapamayacağını, cayma hakkının işbu ürün gruplarında kullanamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

18.Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişim Bilgileri:
ŞİRKET ADI/UNVANI: Gencallar Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 ADRES: Gencallar Plaza, Alemdağ Caddesi No:790 Y.Dudullu / Ümraniye / İstanbul
 EPOSTA: [email protected]
 TEL: +90 216 526 0 526
 FAKS: +90 216 526 0 526+

 

19.Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 

20.Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli ancak Alıcı tarafından ürünün Form içerisinde yer verilen kargo şirketi ile geri gönderilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

21.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu iptal, iade koşulları ile mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formunda düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

22.3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

23.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

24.Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

 

25.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 

26.Alıcı, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: 

 

a)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

b)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

c)Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

d)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

e)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

f)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.  

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreliyayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

i)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

j)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

k)Alıcı, satın aldığı ürünün Abiye Elbise/ Aksesuar/ Saat/Gözlük/Kozmetik/İç çamaşırı ürün gruplarından birine dahil olması halinde, ürünün değişim ve iadesini yapamayacağını, cayma hakkının işbu ürün gruplarında kullanamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

27)Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

28)Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

29.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.