MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda adresleri iletilen “Alıcı” ve “Satıcı” arasında aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Alıcı ve Satıcı işbu sözleşmede ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1.  TARAFLAR

 

1.1 Satıcı Bilgileri

 

Unvanı 

:

Gencallar Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis Numarası

:

0391002394800010

Vergi Kimlik Numarası

:

 

Adresi

:

Yukarı Dudullu Mah. Alemdağ Caddesi Gazali Sk. No:2 Ümraniye/İstanbul

Telefonu

:

444 4 362

KEP Adresi, E-posta Bilgisi, Faks Numarası

:

[email protected]

[email protected]

 

1.2 Alıcı Bilgileri

 

Adı Soyadı

:

 

Teslimat Adresi

:

 

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Telefon

:

 

Fatura Adresi

:

 

Sipariş Tarihi

:

 

Teslim Şekli

:

Alıcıya (Adrese) Teslim veya Mağazaya Teslim 

 

 

 1. TANIMLAR

 

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

Alıcı

:

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi

Banka 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

Kanun

:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kargo Şirketi 

 

 

 

 

Ürünün/ürünlerin Alıcıya ulaştırılması, iade süreçlerinde Alıcıdan alınarak Satıcıya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı lojistik şirketi 

KVKK

:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Ön Bilgilendirme Formu

Sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, Alıcının Yönetmelikte belirlenen asgari unsurların tamamını içerecek şekilde bilgilendirilmesi üzerine hazırlanan “Form” 

Site

Alıcının Sözleşmeye konu ürünleri Satıcı tarafından kurulan bir sistem çerçevesinde elektronik ortamda incelediği ve satın aldığı  https://www.gencallar.com.tr/ web sitesi 

Satıcı

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi; “Gencallar”

Sözleşme 

:

Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan Mesafeli Satış sözleşmesi

Taksitle Satış Sözleşmesi

 

 

Taxitcard

 

Teslim Şekli

:

 

 

:

 

:

Kanunun ilgili hükmünde düzenlendiği şekliyle satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli taksitle ödediği sözleşmeler, 

Tescili ve mülkiyeti Gencallara ait, Taxitcard üyesi tarafından alışveriş sırasında kullanılan kartlar ile bu kartlara bağlı olarak çıkarılabilecek Ek kartlar, 

Alıcının Platform üzerinden gerçekleştirdiği satın alma aşamasında ürünlerin teslimat noktası olarak tercih ettiği adrese teslim veya Gencallar mağazasına teslim seçenekleri

Ürün

:

Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

Yönetmelik

:

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

3.1 Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun’’) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden (“Yönetmelik’’) kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

 

3.2 Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın www.gencallar.com.tralan adlı web sitesinden (“Site”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu’nda (“Form”) belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı, satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/ürün/hizmet ile ilgili olarak Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Cayma Hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu, Formu elektronik ortamda okuduğunu ve anladığını ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. 

 

3.3 Site içerisinde yer alan ödeme sayfasında yer alan “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Üyelik Sözleşmesi” ve siparişin oluşturulması üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Alıcı, Satıcının teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu olmadığını, Site üzerinden seçmiş olduğu ürün’ün Sitede resmi yayınlanan ürün ile bire bir aynı olmayabileceğini, ürünün niteliğini ve üründen beklenen faydayı etkilemeyecek değişiklikler içerebileceğini kabul eder.

 

3.4 Alıcı, işbu Sözleşmeye konu ürün/ürünlerin siparişini oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, Sitenin ilgili bölümlerindeki tüm genel-özel açıklamaları, iptal-iade ve cayma koşulları da dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Sözleşmeyi, Formu işbu Sözleşme içeriğinde yer alan hususlar dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SATIŞA KONU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

 

4.1 Ürünün/ürünlerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) www.gencallar.com.tr alan adlı Sitede, ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında yer almaktadır. Alıcı, hakkında bilgilendirildiği hususları kabul etmiş sayılır.

 

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup; Alıcı bu durum hakkında bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

4.3 Sözleşme konusu ürüne ait tüm vergiler dâhil satış fiyatı, ürün adedi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

4.4 Aksi belirtilmediği sürece paketleme ve teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcıya aittir. İşbu Formda ve Sözleşmede tutarı belirlenmesi koşuluyla teslimat masraflarının Satıcıya ait olduğu kararlaştırılabilir. 

 

Ürün

Adet

Peşin Fiyat

Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 1. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

 

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli                    

:

Peşinat Bedeli

Puan Kullanımı             

Kargo Ücreti                 

:

:

:

Taksit Farkı     

:

Toplam Sipariş Bedeli   

:

Ödeme Şekli ve Planı    

:

Teslimat Adresi      

Sipariş Tarihi 

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi      

:

:

 

:

Fatura Bilgisi 

(Ticari Unvan/Ad-Soyad)

Fatura Adresi

Fatura Teslim

:

:

:

 

 

5.1 Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları/banka kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi Banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca Bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

5.2 Ürün/ürünler, Alıcı'nın Site üzerinden belirttiği teslimat adresine faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde kargo şirketi tarafından teslim edilir. Alıcı, Site üzerindeki ödeme aşamasında “mağazadan teslim al” seçeneğini kullanması ve mağaza isminden ya da şehir adından ürün/ürünlerin teslim alınacağı mağazayı belirlemesi halinde sipariş konusu ürünü/ürünleri seçmiş olduğu Satıcı mağazasından teslim alabilecektir. Ancak işbu Sözleşmenin 10.6. maddesinde belirtilen hal ve koşullarda teslimat süresi 10 gün daha uzatılabilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Alıcı, sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya kanuni faiziyle birlikte geri öder ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade eder.

 

5.3 Alıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği satın alma aşamasında ürünlerin teslimat noktasını Gencallar mağazası olarak seçmesi halinde, satışa konu ürün/ürünler kargo şirketi tarafından Alıcının seçmiş olduğu Gencallar mağazasına teslim edilecektir. Ürünün Alıcı tarafından seçilen Gencallar mağazasına teslimi akabinde, Alıcı Site üzerinde kayıtlı iletişim adresine gelen bildirim/arama akabinde ürünü teslim alacaktır. 

 

5.4 Alıcı’nın herhangi bir nedenle ürünü teslim almaması halinde, ürünü/ürünleri iade ettiği kabul edilecek ve varsa teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler Alıcıya iade edilecektir. 

 

5.5 Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme Banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ancak bu süreçte ürün veya hizmetin teslimi gerçekleşmiş ise Alıcı ürünü teslim aldığı şekilde Satıcıya iade etmek zorundadır. Ürünün iadesinin imkansızlığı durumunda ise Alıcı, yasal faizi ve Satıcı’nın ürünle ilgili yaptığı masraflar (kargo masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ile birlikte ürünün satış fiyatını Satıcı’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ürünün iadesinin imkansızlığı durumunda nakliye giderleri de Alıcı'ya aittir.

 

5.6 Satıcı, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığının, Sözleşme konusu ürünü tedarik edemeyeceğinin, ürünün/ürünlerin hasarlı olduğunun anlaşılması halinde, bu durumu Alıcı'ya bildirecek olup; Alıcı’nın kullandığı ödeme aracı ve ödeme yöntemi vasıtasıyla ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere ürün bedelini Alıcı’ya iade edecektir.  

 

5.7 Alıcı, Satıcı’nın belirlediği kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi ile ürünün gönderilmesini talep etmesi durumunda, ürünün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir. Alıcı, bu durumda Satıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu nakliye giderleri de dahil ekstra masrafları da ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

5.8 Ürün, Alıcı’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise bu kişinin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. 

 

5.9 Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı esnada kontrol etmekle; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı/ayıplı veya eksik ürünleri teslim almamakla ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Ürünün/ürünlerin Alıcı tarafından teslim alınması hasarsız ve sağlam olduğunun kabulü anlamına gelmektedir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu Alıcıya aittir. Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kargodan kaynaklanan bir sorun görmesi halinde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcının sorumluluğuna gidilemeyecektir. 

 

 1. TAXITCARD KULLANIMI YOLUYLA SATIŞ, ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

 

6.1 Alıcının, Site üzerinden verdiği siparişlerinde ödeme yöntemi olarak Kanunun ilgili hükümlerinde düzenleme alanı bulan Taksitle Satış Sözleşmesine tabi olmak suretiyle mülkiyeti Gencallara ait olan Taxitcard hesabını seçmesi halinde, Formda ve işbu Sözleşmede yer alan genel hükümler haricinde ödeme ve teslim şartlarına ilişkin özellikli hususlarda aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır. 

 

6.1.1 Alıcının Site üzerinden Taksitle Satış Sözleşmesini kabul etmesi ve Taxitcard hesabı üzerinden yaptığı alışverişlere ilişkin satışa konu ürünün temel nitelikleri ve ödeme bilgileri işbu Sözleşmenin 4. ve 5. maddelerinde yer aldığı şekilde kabul edilecektir. 

 

6.1.2 Alıcının Site üzerinden Taxitcard aracılığıyla yapmış olduğu alışverişlerde ürünün/ürünlerin taksit sayısı, taksit tutarı ve vadelere ilişkin bilgiler Alıcı’ya teslim esnasında ürün/ürünler ile birlikte gönderilen fatura içeriğinde yer almaktadır. 

 

6.1.3 Alıcının Site üzerinden Taxitcard aracılığıyla yapmış olduğu alışverişlerde Alıcı, Taksitle Satış Sözleşmesine ek olarak Formu ve işbu Sözleşmede yer alan hükümleri de kabul etmiş sayılır. Alıcının Site üzerinden Taksitle Satış Sözleşmesi kapsamında Taxitcard ile yapmış olduğu alışverişlerde, sipariş konusu ürünün/ürünlerin Alıcıya teslimi esnasında fatura ile birlikte Taksitle Satış Sözleşmesi de Alıcıya sunulacak; kargo şirketi yetkilisi tarafından yapılan doğrulama sonrasında Alıcı tarafından Taksitle Satış Sözleşmesi imzalanarak bir nüshası Satıcıya iletilmek üzere kargo şirketi yetkilisine iade edilecektir. Alıcı, Taxitcard üzerinden satın aldığı ürünlerin kart hamili olarak kendisinden başkasına tesliminin mümkün olmadığını bildiğini, kendisinin teslimat adresinde bulunmaması halinde ürün tesliminin gerçekleşemeyeceğini bu sebeple ürün teslimatın geç yapılması ya da hiç yapılmaması sebebiyle Gencalların sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcının, ancak Taxitcard hesabı üzerinde kendisi hariç aile bireylerine yönelik ek hesap tanımlanmış olması şartıyla satın alınan ürün/ürünlerin teslimi kendisi hariç ek hesap tanımladığı kişilere gerçekleşecektir. 

 

6.1.4 Alıcı, Taksitle Satış Sözleşmesini kabul etmesi suretiyle Site üzerinden Taxitcard aracılığıyla yaptığı alışverişlere yönelik Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine teslim tarihi ya da kendisi hariç tanımlı kişilere yönelik Taxitcard ek hesabı tanımlaması şartıyla satın alınan ürün/ürünlerin aile bireylerine teslimi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanması ile birlikte, kendisine “kolay iade” kodu iletilen Alıcı ürünü geri teslim eder. Ürünün/ürünlerin Satıcı tarafından incelenmesi ve bir sorun tespit edilmemesi halinde Gencallar tarafından iptal işlemi gerçekleştirilir ve iade bedeli Alıcının Taxitcard hesabına yansıtılır. Cayma hakkının kullanılması ve diğer hususlar hakkında işbu Sözleşmenin 8. Maddesinde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

 

6.1.5 Alıcı gerek Satıcının mağazalarından gerekse Site üzerinden Taxitcard kullanarak yaptığı alışverişler karşılığında kazandığı Taxitcard puanlarını sonraki alışverişlerinde kullanabilir. Alıcının Taxitcard hesabına tanımlanmış puanlar 1 (bir) yılın sonunda kullanılmadığı takdirde Alıcının hesabından silinecektir. Alıcı, bu husus hakkında bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Gencallar, puan uygulamasında Taxitcard hamil(ler)inin biriktirmiş olduğu puan tutarlarının kazanım ve kullanımında süre/kullanım kısıtı koyma hakkına sahiptir. Gencallar, Alıcının Taxitcard hesabına tanımlanan puanları iptal etme, yeniden belirleme ve kaldırma hakkını saklı tutar.

 

6.1.6 Alıcı, Taksitle Satış Sözleşmesini kabul etmesi suretiyle Site üzerinden Taxitcard aracılığıyla yaptığı alışverişlerde asgari tutarı Gencallar tarafından belirlenmek şartıyla ürün/ürünlerin bedelinin bir kısmını peşinat adı altında banka kartı/kredi kartı ile ödeyebilecek, toplam satış bedelinden peşinat tutarı düşüldükten sonra kalan bedeli ise Taxitcard hesabı üzerinden ile ödeyebilecektir. 

 

6.1.7 Taksitle satış sürecine yönelik işbu Sözleşmede ve Formda yer almayan hususlar bakımından Alıcının Site üzerinden yaptığı alışveriş esnasında onayladığı ve ürün/ürünlerin teslimi esnasında kendisine sunulan Taksitle Satış Sözleşmesi uygulama alanı bulacaktır. 

 

 1. SATIŞA İLİŞKİN TAAHHÜTLER

 

7.1 Alıcı tarafından verilen sipariş, ödeme yükümlülüğü anlamına gelmekle birlikte, Alıcı, siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına girecektir. İşbu Sözleşmede belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

7.2 Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin mevzuatlara uygun olarak; sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

 

7.3 Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu malları süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

7.4 Site üzerinden yapılacak duyuru ile Alıcı’nın sipariş vereceği Ürün adetlerine kısıtlama getirilebilir. Alıcı’nın Site üzerinden yapılan duyuruda belirtilen adedin üstünde ürün satın almak istemesi halinde ürün satışı engellenebilecektir. Alıcı’nın siparişini verdikten sonra duyuruda belirtilen adedin üstünde sipariş verdiğinin tespiti halinde ise, duyuruda belirtilen adet miktarının üstündeki siparişler iptal edilebilecek ve bu halde varsa iptal edilen ürünlere ilişkin teslimat masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeler Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı, ürün sipariş kısıtlamalarını bilerek siparişini oluşturduğunu, Site üzerinden yapılan duyuruda belirtilen adedin üzerinde sipariş vermesi halinde, siparişlerinin engellenebileceği ve iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 1. CAYMA HAKKI

 

8.1 Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslimi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde işbu Formun 1. maddesinde belirtilen adres ve numaralar üzerinden e-posta, telefon veya kalıcı veri taşıyıcısı ile Satıcı’ya başvurması ve ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürünün zarar görmemiş ve teslim edildiği orjinal haliyle, orjinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve/veya promosyonu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Ürün bedeli Alıcı’nın ödeme yaptığı Banka hesabına yatırılmak suretiyle 14 (ondört) gün içinde iade edilir. Tutarın Bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka’nın kendi işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca Alıcı, cayma hakkını, Satıcının müşteri hizmetlerine yönelteceği sözlü yöntemler veya “www.gencallar.com.tr” üzerinden yapacağı yazılı yöntemler (iletişim formu, canlı destek paneli vb.) ile kullanabilir. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

 

8.2 Alıcının, Sözleşme konusu Ürünü Taxitcard ile aldığı durumda; Alıcı Ürünün kendisine veya Taxitcard hesabı üzerinden ek hesap tanımlaması halinde gösterdiği adresteki kişiye teslimi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde işbu Formun 1. maddesinde belirtilen adres ve numaralar üzerinden e-posta, telefon veya kalıcı veri taşıyıcısı ile Satıcı’ya başvurması ve ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürünün zarar görmemiş ve teslim edildiği orjinal haliyle, orjinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve/veya promosyonu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Ürün bedeli Alıcı’nın ödeme yaptığı Banka hesabına yatırılmak suretiyle 7 (yedi) gün içinde iade edilir. Tutarın Bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka’nın kendi işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca Alıcı, cayma hakkını, Satıcının müşteri hizmetlerine yönelteceği sözlü yöntemler veya “www.gencallar.com.tr” üzerinden yapacağı yazılı yöntemler (iletişim formu, canlı destek paneli vb.) ile kullanabilir. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

 

8.3 Alıcı, satın aldığı ürünün Abiye Elbise/ Aksesuar/ Saat/Gözlük/Kozmetik/İç çamaşırı ürün gruplarından birine dahil olması halinde, ürünün değişim ve iadesini yapamayacağını, cayma hakkının işbu ürün gruplarında kullanamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

8.4 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

8.5 Cayma hakkının kullanılması halinde Satıcı’ya Ürün iadesi ile birlikte fatura aslının da gönderilmesi şarttır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir. 

 

8.6 Ürün ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, Ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak tek bir pakete konularak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde mutad kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir.

 

8.7 Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli ancak Alıcı tarafından ürünün Form içerisinde yer verilen kargo şirketi ile geri gönderilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.  Aksi Satıcı tarafından kararlaştırılmadığı sürece Alıcı’nın iade ettiği ürünü ön bilgilendirme formunda yer alan kargo şirketi hariç diğer kargo şirketi ile gönderiminde kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecek olup, malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

8.8 Satıcı, Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

 

8.9 Cayma hakkının yasal süresi içinde ve usulüne uygun kullanılamadığı durumda Alıcı, cayma hakkından faydalanamaz.

 

8.10 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1.  CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: 

 1. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 
 2. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 
 3. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 
 4. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
 5. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
 6. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.  
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. 
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 11. Alıcı, satın aldığı ürünün Abiye Elbise/ Aksesuar/ Saat/Gözlük/Kozmetik/İç çamaşırı ürün gruplarından birine dahil olması halinde, ürünün değişim ve iadesini yapamayacağını, cayma hakkının işbu ürün gruplarında kullanamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

10.1 Satıcı, işbu Sözleşme ve Form kapsamında Alıcının sunulan içeriklerden yararlanabilmesi için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin KVKK da dâhil her türlü mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Satıcı, Sözleşme konusu işlemlerin ifası esnasında Alıcı tarafından kendisine sağlanan kişisel verileri Site üzerinden sunulan hizmetlerin ifası dışında herhangi bir kapsamda kullanmayacak ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Ancak, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde, bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde ve mevzuat gereklilikleri ölçüsünde olmak üzere Satıcı tarafından resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

10.2 Alıcı, işbu Form ve Sözleşme kapsamında Site üzerinden Satıcıya sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizatihi kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.3 Alıcıların, işbu Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesi esnasında Site üzerinden Satıcıya sağladığı kişisel verilerinin hangi amaçla işlenebileceği gibi yükümlülüklerin belirtildiği Alışveriş Aydınlatma Metni işbu Formun ayrılmaz bir parçasıdır. 

 1. GENEL HÜKÜMLER

11.1 Alıcı, işbu Sözleşme’nin kurulmasından evvel Satıcı tarafından Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

11.2 Kargo şirketinin, ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

11.3 Satışa konu ürünler yasal olarak belirtilen süre içinde (30 gün) Alıcı’ya teslim edilir. Kargo şirketinin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması halinde Alıcı’nın ürünü kargo şirketinin Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir.

 

11.4 Ürünlerin, teslimatı anında Alıcı’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilir. Teslimat adresinde ürünü/ürünleri teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo şirketi ile iletişim kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğunda olacaktır.  Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması, zarar görmüş olması ve/veya ürünün Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya aittir.

 

11.5 Alıcı, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir. 

 

11.6 Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin lojistik faaliyetlerinde gecikme yaşanması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar, yetkili resmi merci karar ve uygulamaları ile ülke çapında yaşanan internet bağlantı hizmeti yavaşlaması/kesintisi, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, pandemi gibi) veya döviz kurunda yaşanan ani artış, devalüasyon gibi ekonomik sebepler nedeni ile de yasal 30 günlük süre zarfında teslimatın gerçekleşememesi halinde, Alıcı’ya daha önceden yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla bildirmek koşulu ile 30 günlük teslim süresine ilaveten 10 iş günü daha teslimat süresi uzatılabilir. Bu durumda, Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu durum sebebiyle Satıcı’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Alıcı dilerse, siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumun ortadan kalkmasının sonuna kadar ürünün teslim edilmesini bekleyebilir. 

 

11.7 Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili Bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. 

 

11.8 Satıcı, ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

 

11.9 Satıcı, ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

 

11.10 Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

11.11 Ürünlerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3(üç) gün içinde ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

 

11.12 Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

11.13 Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olan ürünü 3 (üç) gün içinde Formda belirtilen kargo şirketi kanalıyla eksiksiz ve/veya çalışır halde Satıcı’ya göndermesi zorunludur.

 

11.14 Alıcı, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1.  UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

12.1 İşbu sözleşmeye konu uyuşmazlıklarda Türk Hukuku ve mevzuatları uygulanacak olup Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde ve Formun uygulanmasında ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Kanun’un ilgili hükümlerinde belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. Söz konusu limitlerin üzerinde kalan talep konuları hakkında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

13.1 13 (onüç) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.